Czas na głos Seniora!

Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło projekt „Głos Seniora” kierowany do zwiększającej się z roku na rok grupy społecznej – seniorów. Projekt organizowany jest w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu seniorzy będą mieli większe możliwości rozwoju, integracji i aktywizacji. 

glos_seniora

Projekt powstał w odpowiedzi na proces starzenia się społeczeństwa. Wiele osób starszych po ustaniu aktywności zawodowej skarży się na pustkę w życiu i poczucie samotności.  Średnia długość życia w Polsce, tak jak i w całej Europie wzrasta, więc problem ten dotyka coraz większej liczby osób. Seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją zagospodarować wolnego czasu, co przekłada się bezpośrednio na poziom ich życia i stan zdrowia. Mają też problemy z nadążeniem za rozwijającym się postępem technologicznym. Są też „ofiarami” oszustw w obszarach takich jak pożyczki, ubezpieczenia, telefonia komórkowa czy kwestie spadkowe. „W tej sytuacji konieczna staje się budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy mają do odegrania ważne role. Osoby aktywne, potrzebne, zaangażowane społecznie deklarują, że czują się zdrowsze, mają lepszą kondycję fizyczną i umysłową i rzadziej korzystają z pomocy lekarskiej. Poprawa warunków do podejmowania aktywności obywatelskiej i aktywnego włączania się seniorów w życie społeczno-publiczne osób starszych stoi przed „Głosem Seniora”.” – komentuje Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO, inicjator projektu i Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W ramach projektu „Głos Seniora” powstanie ogólnopolski magazyn pisany przez seniorów i kierowany do seniorów. Powstał także portal www.glosseniora.pl. Oba kanały pełnią rolę informatora, poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. Za pośrednictwem magazynu, portalu internetowego oraz cyklu szkoleń dla seniorów z zakresu edukacji medialnej, organizatorzy chcą kształtować wśród seniorów postawę aktywnego obywatela zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz budować pozytywny wizerunek osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-gospodarczym.

Projekt realizowany jest w oparciu o działające już środowisko senioralne, a do współpracy zapraszani są: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *